Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbåndsutbygging i Midt-Telemark

Awarded: NOK 0.54 mill.

I dette prosjektet søkes det om midler til utbygginger av 2 områder i hver av kommunene Bø og Nome. Denne bredbåndsutbyggingen vil utløse nytt bredbåndstilbud samlet sett til ca. 314 abonnenter. Disse har i dag ikke mulighet til å benytte seg av de digi tale tjenestene som er utviklet for Midt-Telemark regionen gjennom tidligere Høykomprosjekter. Private, næringsdrivende og studenter har i flere år presset på for å få i gang denne utbyggingen og det er kommet inn underskrifter fra en underskriftskampan je og bekreftelser fra arbeidsgivere som har behov for at deres arbeidstakere har tilgang til bredbånd hjemmefra. Ett av tilbudene som tidligere er utviklet er i forbindelse med den interkommunale landbruksforvaltningen på Gvarv i Telemark, Landbrukets h us. Det interkommunale landbrukskontoret (for Bø, Nome og Sauherad) bygger sin drift på heldigitale løsninger, fra informasjon til brukerne, via søknader og saksbehandling og fram til ferdige vedtak, kunngjøringer og arkivering. På kundeportalen skal bruk erne finne alt de trenger på samme side. En stor del av dem som nå får tilbud om bredbånd er bønder som får muligheten til å nyttiggjøre seg av dette tilbudet. Det er altså allerede utført og satt i gang flere prosjekter også med støtte fra Høykom for å utvikle tidsbesparende og attraktive bredbåndstjenesteri vår region. De fleste som får tilbud om bredbånd gjennom denne utbyggingen er enten bønder, småbedrifter, enkeltpersonsforetak eller privatpersoner som har tilbud om å bruke hjemmekontor. På grunn av det sterke presset mot kommunene fra disse gruppene for å få tilgang til bredbånd mener vi det vil bli en stor %andel som kommer til å knytte seg opp som abonnenter. Prosjektet vil styrke samarbeidet mellom Midt-Telemarkskommunene ved at de tjenestene som allerede er utviklet for regionen blir bedre utnyttet, og oppmuntre til flere samarbeidsprosjekter på bredbåndstjenester for regionen.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project