Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Med rett til offentlige tjenester - bredbåndtilgang for alle i Indre Østfold

Awarded: NOK 1.5 mill.

Østfold prioriterer bredbåndsutbygging i gjeldende fylkesplan og regionale utviklingsplaner. I Østfold er det etablert et felles samarbeidsorgan, Østfold Utvikling, som setter fokus på felles utfordringer og gjør hovedgrep for å utvikle Østfoldsamfunnet. Østfold Utvikling består av Østfoldkonferansen, Østfoldrådet og flere partnerskap. Fylkeskommunen er sekretariat. Østfoldrådet, som består av Fylkesmannen i Østfold, KS, kommunene, fylkeskommunen, stortingsrepresentantene fra Østfold og Høgskolen i Østfo ld, nedsatte våren 2006 en egen arbeidsgruppe for å utrede potensialet for et offentlig samarbeid om infrastruktur for bredbåndtrafikk i Østfold. Bredbåndsgruppen skal utarbeide oversikt over områder som ikke har ADSL tilgang, samt fibernettet i Østfold. Alle offentlige etater er samlet i kommunesentraene og er tilknyttet bredbånd tilsvarende ADSL, samtidig som et stort antall innbyggere og bedrifter ikke er tilknyttet bredbånd. Dette gir stor skjevhet i fht hvem som kan bruke bredbåndtjenester, også de tjenester det offentlige bruker store ressurser på å bygge ut. Som følge av smaalensvevensamarbeidet tilbys innbyggere og næringsliv nå bl a bredbåndtjenester som skoletjenester, bibliotektjenester, digitale kart, elektronisk servicetorg m m. For å sikre innbyggerne og næringslivet i dette området lik tilgang til bredbånd og bredbåndtjenester som den øvrige regionen, vil kommunene i første omgang bygge ut de gjenstående telefonsentralene med ADSL samt trådløs aksess i et område. Samtidig skal det etable res et transportnett til sentralene med nødvendig kapasitet. Målet med prosjektet er 100% ADSL-dekning gjennom utbygging av alle telefonsentraler i søkerkommunene, og trådløs aksess i en kommune for ytterligere å høyne dekningsgraden. Bakgrunnen er ønske t om økt tilgang til bredbånd for innbyggere og næringsliv i de angjeldende kommunene, og forståelsen av at dette må foregå stegvis.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project