Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd i Rogaland

Awarded: NOK 6.9 mill.

Prosjektsøker er Rogaland Fylkeskommune som sammen med flere regionråd gjennomfører prosjektet. Kommunene som er med i prosjektet tilhører 3 ulike regioner. Det foreligger konkrete målsettinger på antall telefonsentraler i hver region som skal oppgraderes til å kunne levere DSL-baserte bredbåndstjenester. Prosjektet er således en videreføring og langt på vei en sluttføring av en langsiktig satsing over de siste 5-6 år der det er investert betydelige offentlige beløp for å sikre utbyggingen av dagens stamn ett for telefoni og data i den aktuelle regionen.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project