Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd i Torsken

Awarded: NOK 2.6 mill.

Prosjektet skal etablere et lokalt fiberbasert spredenett fra Gryllefjord til Flakstavåg, via Medby, Sifjord, Grunnfarnes og Torsken. Med utbyggingen skal man nå fram til 95 % av husholdningene, alle bedrifter og alle offentlige bygg med et kraftfullt br edbåndsnett som gir kapasiteter fra 100 Mbps pr. bruker og som tilfredstiller krav til QoS. Det nye nettet skal være åpent og konkurransenøytralt - og stimulere til at nye tjenester og innhold blir tilbudt i området. Torsken kommune har er et tungt næri ngsliv innen fiskeri og oppdrett. Reiseliv er en voksende sektor. Disse bransjene har bedrifter som etterspør kraftfulle bredbånd for å forbedre sine forretningsprosesser. Prosjektet har altså tre hovedfokus: Dekke private husholdninger, det offentlige b ehovet og gi næringslivet et nødvendig og framtidsrettet bredbåndsnett.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon