Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd til fiskerisamfunnet Senjahopen

Awarded: NOK 0.83 mill.

Prosjektet skal etablere et spredenett for bredbåndstjenester i Senjahopen i Berg kommune. Nettet vil basere seg på bruk av fiberoptiske kabler i kombinasjon med radioløsninger og dsl baserte løsninger via Telenor sitt lokale kobbernett. Prosjektet vil og så dekke bygda Ersfjorden, som ligger på veien mellom Skaland og Senjahopen på samme måte. Med denne utbyggingen vil man ha etablert en infrastruktur som vil nå min 95% av kommunens husholdninger, alle bedrifter og offentlige bygg med kraftfullt bredbånds nett med kapasiteter fra 10 Mbps og oppover pr. bruker og som tilfredstiller krav til QoS. Det nye nettet skal være åpent og konkurransenøytralt - og stimulere til at nye tjenester og innhold blir tilbudt i området. Senjahopen er et ledende fiskerisamfu nn i Nord-Norge, med bedrifter som etterspør kraftfulle bredbånd for å fobedre sine forretningsprosesser. Prosjektet har altså tre hovedfokus: Dekke private husholdninger, det offentlige behovet og gi næringslivet et nødvendig og framtidsrettet bredbåndsn ett.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project