Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Utbygging av bredbåndsnett i Tinn kommune

Awarded: NOK 3.1 mill.

Vi ønsker med denne søknaden å bidra til at bosetting og næringsvirksomhet i disse områdene kan opprettholdes og eventuelt økes. Det er en viktig faktor for alle i dag å ha en god infrastruktur både i veier og for elektronisk kommunikasjon. I endel av om rådene i Tinn vil ikke den elektroniske infrastrukturen bli bygd ut uten bidra fra det offentlige. Med denne søknaden håper vi at 1. byggetrinn kan starte. Vi har prioretert området fra Haukaas - Luraas skole og opp til Smårioe i Tessungdalen som første område. Dette området er valgt på grunn av at det er fastboende, pendlere, primærnæring, skole og annen næringsvirksomhet i dette området. Vi har også sjekket ut med andre aktører at det ikke vil bli bygd ut i dette området uten bidrag fra det offentlige . Med bidra fra det offentlige, som f.eks. Høykom programmet, vil en elektronisk infrastruktur kunne bygges i dette området. Vi har også flere andre området i Tinn som ikke vil bli bygd ut uten offentlig bidra. Disse er definert i vårt vedlegg med beskr ivelse av hvert området og prioritet ved utbygging. Tinn Kommune ser det som svært viktig å bygge ut stamnett infrastruktur på fiber som vil gjøre det mulig for andre å bygge videre et aksess nett. Dette vil gi den rette tilgang til bredbånd for innbygge rne i disse områdene. Det er svært viktig med hensyn til rammevilkår for næringslivet ink. primærnæring og for opprettholdelse av bosetting og vekst i fritidsbygging og verdiskapning totalsett. Ved bygging av dette stamnettet på fiber vet vi at aktører s om f.eks. Telenor og det lokale kraftselskapet er villig til å bygge akseess nettet. Men, uten en slik offentlig bidrag til et fiber stamnett vil ikke den videre bygging av aksess nettet være mulig. Som sagt tidligere vil ikke en slik utbygging bli iverk satt uten bidrag fra det offentlige. Vi har fått klare signaler fra bosetting og næringsdrivende i disse områdene at de ser seg nødt til å flytte hvis det ikke kommer en løsning innen rimelig tid.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project