Back to search

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Immune Regulation, CIR

Awarded: NOK 109.3 mill.

The scientific goal of the Centre for Immune Regulation (CIR) has been to identify mechanisms of immune dysregulation that contribute to autoimmune disease and allergy. Researchers at CIR have studied what goes wrong in the interplay between immune cells both at the cellular and molecular level. This has given new and important insight on the mechanisms behind development of allergy and coeliac disease. Five of the research groups in the Centre work on disease models and two groups have had a main interest in technology development. During the 10-year period, 33 patent applications have been filed and two spin off companies, Vaccibody AS and Nextera AS, have been established. It has also been a fruitful collaboration with pharmaceutical industry (Novozymes Biopharma) for development of new biological drugs. CIR has served as foundation for other big grants from the European Research Council (ERC) and Stiftelsen K.G. Jebsen. Three K.G.Jebsen centres for medical research have originated from the Centre. The research environment on coeliac disease is acknowledged as a world-leading research environment at the University of Oslo. Through CIR, several young researchers have been given the opportunity to create their own research groups. CIR developed a very successful Visiting Professor Program which has recruited 16 world leading researchers from all over the world which have spurred the international collaboration. More than 450 publications have been generated, and more than half of these are published together with international collaborators. The Visiting Professors have supervised students and researchers at CIR and contributed with open lectures and seminars for the whole research community in Oslo. A total of 46 PhD students have defended their thesis and close to 50 master students have been educated through CIR.

Autoimmune sykdommer forårsakes ved at immunsystemet går til angrep på eget vev, mens allergier skyldes bivirkninger av immunsystemets angrep på fremmede substanser (antigener). Man har således trodd at autoimmune sykdommer og allergier er forskjellige sykdommer med forskjellig årsaker. Ny funn stiller spørsmålstegn ved denne forståelsen. Ved cøliaki, en sykdom i tynntarmen, finner man autoimmune reaksjoner som er utløst og drevet av et fremmed antigen, nemlig gluten i hvete. Ved Senter for immunregulering ønsker vi å identifisere og karakterisere årsaker til feilregulering av immunsystemet som er felles for autoimmune sykdommer og allergi. Et hovedfokus vil være å se på hva som går galt i samspillet mellom T-celler og B-celler samt å se på hvorfor såkalt e regulatoriske (dempende) T-celler ikke fungerer som de skal ved autoimmunitet og allergi. T-celler, B-celler og spesielle antigen presenterende celler gir opphav til ervervet immunitet og immunologisk hukommelse. Vi vil gjøre eksperimentelle studier i t re forskjellige sykdomsmodeller for autoimmunitet og allergi, hvorav en disse er om cøliaki. Parallelt arbeid med de tre modellene innenfor Senteret vil fremme nye oppdagelser av likheter og forskjeller innenfor autoimmunitet og allergi. I Senteret vil to forskningsgrupper med tyngde i teknologiutvikling være samlokalisert med tre grupper som har fokus på klinisk immunologi. Vi vil gjøre studier av celler både fra friskt og sykt vev, i dyre-eksperimentelle og humane modeller, i celle- og vevskultur og ved bruk av moderne proteomikk og konfokal mikroskopi. Deltakerne vil utvikle nye medikamenter for bruk til intervensjon av uønskede immunreaksjoner og til terapi. Senteret vil utføre basal og anvendt forskning, det vil bringe ledende forskere fra utlandet og drive forskerutdanning - alt fokusert rundt Senterets vitenskapelige mål.

Publications from Cristin

No publications found

Funding scheme:

SFF-Sentre for fremragende forskn