Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fotokjemisk internalisering for cellegiftterapi av kreft

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Number:

179852

Project Period:

2007 - 2010

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

Partner countries:

PCI Biotech AS utvikler en patentert teknologi for levering av legemidler, kalt fotokjemisk internalisering (forkortet PCI). Sentralt i denne teknologien står en patentert kjemisk forbindelse, kalt TPCS2a, som PCI Biotech utvikler for utprøving i pasiente r i innledende kliniske studier i kombinasjon med kreftlegemiddelet bleomycin. Dette prosjektet har som siktemål å videreutvikle det terapeutiske og kommersielle potensialet for PCI-teknologien med dette molekylet. Syntesen av TPCS2a, er allerede utviklet i liten skala med henblikk på å fremskaffe nok substans til å kunne gjøre innledende kliniske studier. En videre utvikling av produktet krever imidlertid at synteseveien skreddersys for videre oppskalering og industriell produksjon, bl. a. må vi starte f ra andre råmaterialer og en syntese- og rensevei må utvikles som er egnet for bruk i større skala. TPCS2a er lite løselig i vann og det er derfor en primær oppgave å utarbeide en farmasøytisk formulering hvor stoffet kan løses opp til en tilstrekkelig ko nsentrasjon uten at formuleringen gir for store bivirkninger. Utvikling av slike formuleringer, som samtidig gir størst mulig spesifisitet for opptak i relevante tumortyper, vil derfor være en sentral del av dette prosjektet. I innledende kliniske studie r vil TPCS2a bli brukt i kombinasjonsbehandling med cellegiften bleomycin. Denne kombinasjonsbehandlingen er godt dokumentert i dyreforsøk, og kan brukes på flere aktuelle kreftdiagnoser. For at PCI-behandlingen skal kunne brukes for behandling også av kr eftsykdommer hvor bleomycin ikke er godkjent ønsker vi imidlertid også å utvikle kombinasjonsbehandlinger med cellegifter som er godkjent brukt på andre og større kreftindikasjoner enn det som er tilfelle for bleomycin. Dette vil i betydelig grad øke det kommersielle nedslagsfeltet for bruk av PCI i kreftbehandling. Slike kombinasjonsbehandlinger vil først bli utprøvd i celleforsøk, og hvis vellykket vil de bli prøvd videre i dyreforsøk og eventuelt i pasienter.

Activity:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena