Back to search

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2007 - FORNY Rogaland

Awarded: NOK 3.8 mill.

Prekubator er Technology Transfer Office (TTO) og ansvarlig for FORNY Rogaland. Dette er en felles prosjektbeskrivelse og samlet søknad om kommersialiseringsmidler for 2007. Søknad: 4 mill NOK til en samlet aktivitet på 8 mill NOK i FORNY Rogaland. Re laterte søknader: Søknader om infrastrukturmidler på til sammen 1,55 mill NOK (tilsvarende 3,1 mill NOK totalt) fra: Universitetet i Stavanger (UiS), Stavanger Universitetssjukehus (SUS), Norconserv og International research institute of Stavanger (IRIS). Kommersialiseringsaktiviteten vil i 2007 være basert på: - fokus på større prosjekter og økt verdiskapingspotensial - flere lisenser; grunnet at mange av ideene primært har kommersielt potensial ved lisensiering av teknologi - fokus på kvalifisering av gode prosjekter til søknad om FORNY verifiseringsmidler og forskerstipend Måloppnåelse og resultater: FORNY Rogaland vil nå sine mål i 2006: Hittil er 3 kommersialiseringer gjennomført (2 bedrifter og 1 lisens). Prognosen er 8 totalt (5 bedrifter og 3 lisenser), dette iht målsetting. Det er hittil gjennomført 19 kommersialiseringer i regi av Prekubator og FORNY Rogaland (2002-2006). Erfaringene med samarbeidet i FORNY Rogaland er meget gode. Partene er i ferd med å endre samarbeidsform som følge av at Prekubator har en formalisert TTO funksjon og at UiS har gått inn som eier i IRIS. Målet er å styrke samarbeidet og bidra til at FORNY og TTO funksjonene skal kunne skaleres ytterligere i fremtiden. Prosjekter i FORNY Rogaland er i 2006 tildelt over 1,5 mill NOK i verifiseringsmidler og 3 forskerstipend fra FORNY. Flere lovende prosjekter vil bli overført til 2007. Vedlegg FORNY Rogaland gir nærmere beskrivelse av: - Rolle og plass i regionalt innovasjonssystem - Eierforhold, organisasjon og ledel se - Kompetanse og ressurser - Forskningsmiljøene - Måloppnåelse 2006, lovende prosjekter og siste kommersialiseringer - Søknad, mål og prioriteringer for 2007

Funding scheme:

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project