Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbåndsinfrastruktur til kommuner i Finnmark 2007

Awarded: NOK 5.8 mill.

Finnmark fylkeskommune besluttet våren 2003 å involvere seg sterkere i utbygging av bredbåndsinfrastruktur. Fylket har opprettet Bredbånd Finnmark As som har etablert fiberforbindelse fra Alta til Hammerfest. Kommunene i Finnmark har vært meget aktive ifb. Høykom ordningene og satt i gang flere prosjekter. Gjennom dette har en økt etterspørselen etter bredbånd slik at kommersielle aktører har kunnet bygge ut. Til tross for dette står en igjen med hvite flekker der det ikke foreligger noen planer for ut bygging. Høykom fikk høsten 2007 tildelt midler for utbygging av hvite flekker. I kriteriene ønsker en at fylkene skal koordinere søknader. Med bakgrunn i fylkets engasjement for utbygging av bredbåndsinfrastruktur, kommunenes behov for dekking av gje nværende hvite flekker og Høykoms ønske om at fylkene skal koordinere søknader ble prosjektet Bredbåndsinfrastruktur til kommuner i Finnmark 2007 opprettet. Alle kommuner i Finnmark ble invitert til å delta i prosjektet, interesserte svarte på skjema (se vedlegg) med bekreftelse på egenandel. Kommunene som ønsker å delta står som partnere i prosjektet. I prosjektet ønsker vi å bygge ut hvite flekker i 10 av fylkets 19 kommuner. Kommunene har selv prioritert hvilke lokasjoner som skal bygges ut. Det er h entet inn tilbud fra alternative utbyggere slik at kostnad ved utbygging kan estimeres. prosjektet vil heve dekningsgraden til over 90 prosent Finnmark Fylkeskommune har etablert flere prosjekter som krever tilgang til bredbåndsinfrastruktur: - LOSA, lok alt opplæring i samarbeid med arbeidslivet - eBorger, gratis opplæring av innbyggere i Finnmark til eBorger nivå - Fleksibel læring i Finnmark (Høykom p.nr. 169031) Gjennom dette prosjektet (Bredbåndsinfrastruktur til kommuner i Finnmark) ønsker en å nå u t til flere innbyggere. Kommunene har investert i en rekke digitale tjenester, tilgang til infrastruktur på hvite flekker er en forutsetning for at disse tjenestene blir tatt i bruk.

Activity:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project