Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd Nordvest III. Utbygging av hviteflekker og andre bredbåndsbehov for 23 kommuner i Møre og Romsdal

Awarded: NOK 3.9 mill.

Bredbånd Nordvest III er videreføring av utbyggingsprosjektet Bredbånd Nordvest I og II for utbygging av hvite flekker i Møre og Romsdal. Prosjektet vil organiseres og gjennomføres etter samme prinsipper som fase I og fase II. Møre og Romsdal fylke har på tatt seg rollen som prosjektansvarlig og -koordinator også for fase III. Som en del av forarbeidet for søknaden er alle kommuner i fylket kontaktet og orientert om muligheten. Det har resultert i at 23 nye kommuner har meldt inn behov. Flere av kommunene som har vært med i Bredbånd Nordvest tidligere melder nå om tilnærmet 100 % dekning, men det er også noen av disse kommunene som har blitt gjort oppmerksomme på nye problemområder. For flere av de nye kommunene som deltar i fase III, er det innmeldt til d els betydelige utbyggingsbehov. Planlagt utbygging vil gi bredbåndsdekning til nærmere 2000 husstander i fylket. For å oppnå dette søkes det også om midler til en "reparasjonskasse" for etablerte ADSL-sentraler. Disse midlene er planlagt brukt til utbedr inger i sentraler med såkalte utjevningslinjer, dvs kobberlinjer som det ikke er mulig å levere DSL-tilbud med. I tillegg omfatter søknaden forsterket bredbånd til 20 grunnskoler, 6 videregående skoler, 8 tannklinikker i fylket samt bygging av redundant l injer til kommunene på Nordmøre. Total økonomisk ramme for fase III er anslått til ca 32 millioner kroner, som planlegges finansiert som følger; 38 % KRD (kap 551 post 60), 12 % HØYKOM, 40% egenfinansering/egeninnsats og 10% leverandørbidrag. Det forvente s et lavere utbyggerbidrag enn for de HØYKOM-prosjektene som pågår, fordi mange av de innmeldte områdene gir tilnærmet ingen fortjenestemulighet for utbygger.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon