Back to search

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Trykking av samiskspråklig doktorgradsavhandling "Namat dan nammii. Sámi báikenamaid dáruiduhttin Finnmárkkus"

Awarded: NOK 99,999

Doktorgradsavhandlingen skal ferdigstilles i slutten av år 2007 og trykkes i begynnelsen av år 2008. Avhandlingen er skrevet på nordsamisk og er innen fagområdet samisk navnegransking. Navnet på avhandlingen er på nordsamisk "Namat dan nammii. Sámi báiken amaid dáruiduhttin Finnmárkkus Norgga uniovdnaáigge" og den handler om fornorskning av samisk navneforråd i Finnmark under unionstiden. Avhandlingen er tverrfaglig med teorier fra lingvistisk navnegransking med vekt på kontaktonomastikk og semantikk, samt politisk geografi og historisk kartografi. Fordi doktorgraden blir avlagt ved Universitetet i Oulu i Finland i første kvartal i 2008, må avhandlingen trykkes før disputasen slik kravet er i det finske universitetssystemet. Avhandlingen skal gis ut i de n vitenskapelige skriftserien Diedut ved Samisk høgskole/Nordisk Samisk Institutt.

Funding scheme:

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project