Back to search

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

EFFEKT - Effektiv distribusjon av medieprodukter ved avanserte verktøy for ruteplanlegging og revisjon

Awarded: NOK 5.9 mill.

I distribusjon av medieprodukter er ruteplanlegging, -revisjon og transportstyring svært komplekse og omfattende oppgaver. Ruteplanene omfatter gjerne titusener av leveringssteder, tilsvarende alle husstander i området. De må koordineres med planer for tr ykking og pakking. Effektivitet, fleksibilitet, punktlighet og leveringskvalitet avgjøres i stor grad av prosessene for ruteplanlegging og revisjon. I dag utføres de stort sett manuelt, med noe støtte av enkle verktøy. Eksempelvis kan full revisjon av bud rutene til Aftenposten ta flere år, involvere mange ansatte og koste 10 millioner kroner. Derfor gjøres revisjoner for sjelden. Lite effektiv planlegging er en årsak til stivhet og manglende dynamikk. Hovedidéen i EFFEKT er å utvide state-of-the-art trans portstyringsverktøy med nye, avanserte og brukervennlige funksjoner for automatisert, optimalisert ruteplanlegging. Planlegging av pakking, utkjøring og budleveranse skal samordnes. Ved slik utvidelse vil dagens web- og eBudbokbaserte løsning fremstå som i front på verdensbasis. Gode resultater er avhengig av ny funksjonalitet tilbys gjennom intuitive grensesnitt og gode brukerprosesser. Fleksibilitet og robusthet vil bygges inn ved muligheter for tilpasning til den enkelte distribusjonsbedrift, modeller for transport- og betjeningstid i budleveranse, funksjoner for semi-manuell planlegging, samt funksjoner for å modifisere og utvide kommersielt tilgjengelige elektroniske veinett. Vi vil i EFFEKT ta fram minst fire prototypversjoner som vil danne grunnlag for industrialisering og utnyttelse i deltakende brukerbedrifter, samt internasjonal, kommersiell spredning via verktøyleverandører. Vi forventer store gevinster ved mer effektive og fleksible budruter, samt vesentlig reduksjon av tid og kostnad for rute revisjon. Industripartnerne i EFFEKT består av 4 distribusjonsselskap og 2 verktøyleverandører. Konsortiet omfatter i tillegg to meget anerkjente forskningsgrupper innen transportoptimering, en norsk og en finsk.

Funding scheme:

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS