Back to search

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler - Prekubator 2008 Samlet søknad om kommersialiseringsmidler for regionen

Awarded: NOK 4.0 mill.

Prekubator er ansvarlig for FORNY Rogaland. Dette er en felles prosjektbeskrivelse og samlet søknad om kommersialiseringsmidler på vegne av rettighetshavedne institusjoner: Universitetet i Stavanger (UiS), Stavanger Universitetssjukehus (SUS), Norconserv og International Research Institute of Stavanger (IRIS) Søknad: 7,5 mill NOK til en samlet kommersiell aktivitet på 15 mill NOK. Relaterte søknader: Søknader om infrastrukturmidler på til sammen 1,925 mill NOK (tilsvarende 3,850 mill NOK totalt) fra U iS, SUS, Norconserv og IRIS. Kommersialiseringsaktiviteten vil i 2008 være basert på å bygge substans i prosjekter og kompetanse i organisasjon: - Identifikasjon og kvalifisering av ideer med verdiskapingspotensial - Større involvering av forsker (fors kertid) - Tidlig involvering av kommersielle partnere i prosjekter (finansiering/utviklingssamarbeid) - Styrking av gode prosjekter med FORNY verifiseringsmidler og forskerstipend - Organisasjonsutvikling og kompetansebygging internt FORNY Rogaland vil nå sine mål i 2007: Hittil er 4 kommersialiseringer gjennomført (3 bedrifter og 1 lisens). Prognosen er 7 totalt. Det er gjennomført 26 kommersialiseringer i regi av Prekubator(2002-2007). Samarbeidet mellom institusjoner, om TTO funksjonen og med næ ringsliv er meget gode. Partene i FORNY Rogaland har tydeligjort sine roller gjennom avtaler/formalisering av Prekubators TTO funksjon. Volum av ideer, prosjektgjennomføring og kommersialisering begynner å nå en kritisk masse, men det er fortsatt behov f or kompetansebygging og utvikling av organisasjon parallellt med at intitusjonene utvikler kultur og system for kommersialisering. Flere lovende prosjekter vil bli overført til 2008. Vedlegg FORNY Rogaland er en felles prosjektbeskrivelse for kommersia liseringsaktiviteten, med: - Søknad, behov, mål og prioriteringer - Kompetanse og ressurser til kommersialiseringsassistanse - Måloppnåelse, lovende prosjekter, siste kommersialisering.

Funding scheme:

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project