Back to search

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

NASJONAL FAGKONFERANSE I BEDRIFTSØKONOMISKE EMNER (FIBE) 2008 PÅ NHH 3. OG 4. JANUAR

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Number:

187460

Project Period:

2008 - 2008

Location:

Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE) ble startet som et av elementene i RSFs (Rådet for samfunnsvitenskaplig forskning) stimuleringstiltak for bedriftsøkonomi. Søknaden gjelder støtte til gjennomføring av 25-årsjubileumskonferansen FIBE 2008. FIBE 2008 arrangeres på NHH 3. og 4. januar. Tema for årets konferanse er Internasjonalisering av norsk næringsliv. Internasjonalisering medfører problemer, utfordringer, men ikke minst muligheter for investorer og ledere av både store og små foretak. Pl enumssesjonene på konferansen tar sikte på å belyse temaet fra forskjellige perspektiver. For å belyse temaet fra et forskningsperspektiv inviteres internasjonalt anerkjente forskere som hovedtalere. Professor Susan Douglas, Stern School of Business, NY U, holder innlegg om internasjonal markedsføring. Douglas regnes som den fremste autoriteten innenfor dette feltet. Douglas har bekreftet sin deltakelse. Professor Victor Normann, NHH, trekker frem virkninger av friere handel med Kina og India. Forsknings direktør og professor i "business taxation" Michael Devereux fra Said Business School, Oxford University, fokuserer på lokaliseringsbeslutninger. Fra næringslivet har vi invitert to foredragsholdere. Konserndirektør Berit Svendsen fra Telenor holder innl egg om Telenors internasjonale forskningsengasjement. Forlegger Arno Vigmostad beretter om erfaringer med internasjonalisering av en liten bedrift. Begge ledere har bekreftet sin deltakelse. De parallelle sesjonene gir forskere mulighet til å presentere og få diskutert forskningsarbeider innenfor hele spekteret av bedriftsøkonomiske emner. På bakgrunn av en forespørsel fra NRØA i 2006 vil en av sesjonene være satt av til pedagogikk innenfor de administrativ-økonomiske fagene. Opplysningene om FIBE er f or øvrig presentert på prosjektets eget nettsted: www.nhh.no/conference/fibe

Funding scheme:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project