Back to search

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Moderne, pålitelige PEX kabler med våt konstruksjon

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Manager:

Project Number:

187476

Project Period:

2008 - 2010

Location:

Subject Fields:

Prosjektets hovedformål er å redusere vanntreveksten i våte kabelkonstruksjoner: a) Reduksjon av inndiffusjon av vann b) Redusere / eliminere SIED degradering c) Optimalisere tilsatsstoffer (type/mengde) i isolasjonssstemet a) Reduksjon av inndiffundert vann Det har vist seg at det ligger betydelige teoretiske utfordringer i modelleringen av vannopptaket i ulineære materialer (spesielt i sotfylte halvledere og svellepulver/svellebånd). Dette er viktige materialer mht å holde vanninnholdet lavt nok i tils trekkelig lang tid i en landkabelkonstruksjon, dermed er forståelsen av problemet avgjørende for at man kan forhindre vanntrevekst som vil redusere kabelens levetid. b) Redusere / eliminasjon av SIED degradering Vanntrevekst fra indre halvleder har ofte sammenheng med er fenomen kalt SIED. Dette fenomenet kan ofte knyttes til kabler som har havarert etter relativt kort tids drift (< 20 år). Det har også vist seg at fenomenet opptrer i laboratoriealdrede PEX kabler. I de svakeste punktene observeres vannt rær fra indre halvleder initiert av SIED strukturer. Arbeidet er nå kommet så langt at det norske miljøet er i fremste FoU front. I forbindelse med eventuelle dynamiske PEX kabler for vindparker, ønsker man seg kabelløsninger som er fleksible og har la ng levetid. Bly har sine klare begrensninger mht mekanisk strekk kombinert med dynamiske bevegelser. Det er imidlertid også kjent at mekanisk strekk gir opphav til økt vanntrevekst i strekksonen av kabelen. Tidligere er fenomenet kun observert, ikke forkl art; kan SIED være en av årsakene? c) Optimalisere tilsatsstoffer (type/mengde) i isolasjonssystemet Arbeidet man her legger opp til vil utfordre nødvendigheten i å ha en vanntett kabelkonstruksjon for å oppnå en lang levetid i drift. Variasjoner av ant ioksidanter og peroksider utprøves sett på bakgrunn av internasjonal oppdatert know-how. Arbeidet vil bli basert både på kjemiske, materialtekniske og elektriske evalueringsmetoder.

Funding scheme:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer