Back to search

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Astronomiåret 2009 - et krafttak for realfagsrekrutteringen i Norge

Awarded: NOK 0.73 mill.

Det internasjonale astronomiåret skal bidra til å øke interessen for realfag i skolene og blant folk flest ved å spille på astronomiens popularitet blant barn og voksne i alle aldre. Ved å gjennføre et omfattende formidlingsprogram i alle kanaler over et helt år med oppfølgingsaktiviteter i årene etter håper vi å kunne øke interessen for naturfag i befolkningen og spesielt blant skoleelever. I tett samarbeid med Natrufagsenteret vil et større antall aktiviteter bli organisert for elever og lærere. Dette i nkluderer blant annet utarbeidelse av oppgavehefte og distribusjon av små teleskoper til alle skoleklasser. Med faste innslag i media, både i radio, TV samt lokale og nasjonale aviser vil vi nå ut til ungdom og voksne i alle samfunnsgrupper. Vi vil legge stor vekt på profesjonell formidling fra forskere med erfaring i både forskning og popularisering. Et stort antall observasjonskvelder skal organiseres av lokale amatørastronomer og et mål for astronomiåret er at flest mulig nordmenn skal ha fått den samm e opplevelsen som Galileo for 400 år siden: å se kratere på månens overflate, å se måner i bane rund andre planeter, ringene på saturn og fjerne galakser med egne øyne. Et stort antall stjernekart skal produseres og distribueres, blant annet til Den Norsk e Turistforenings hytter i fjellet slik at alle får muligheten til å se hvor fascinerende stjernehimmelen er når man er fjernt fra lysforurensning i byene. Fotoutstillinger og andre kunstutstillinger relatert til astronomi skal gi flere sjansen til å se e stetikken i naturfagene. Engasjerte astrofysikere skal reise rundt og holde foredrag i store deler av landet og gi flest mulig normenn muligheten til å snakke med og spørre en astronom/forsker. Disse samt et stort antall andre aktiviteter tar sikte på å f å nordmenn generelt og skoleelever spesielt til å innse gleden/nytten vi har av naturfagene og vekke nysjerrigheten og interessen for videre fordypning.

Funding scheme:

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project