Back to search

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Rekruttering til realfag via interaktiv robotikk

Awarded: NOK 0.53 mill.

Konseptet er å bruke en nyutviklet 7-aksers industrirobot (slangerobot) på en slik måte at den får kroppslig/sosial interaksjon med barn/ungdom. Denne roboten er 1.6meter høy og vil bli modifisert med spesielle sensorer slik som trykk/ berøringssensorer o g kamera. Denne tar vi med på messer/show og bruker som aktivt blikkfang og for å gi publikum spennende opplevelser der hovedtemaet er rekruttering til realfag. Ved å bruke våre unge erfarne forskningsformidlere av begge kjønn samt demonstrere "cool'e" an vendelser av interaktiv robotteknologi, bryter vi ned tradisjonelle oppfatninger om at realfag er kjedelig samt snur rundt på begrepet "nerd". Vi vil delta på messer slik som Norway Cup, Ungforsk, Åpen Dag UIO, Forskningstorget, forskerkafé ved Teknisk M useum, osv. Vi vil fokusere på myke anvendelser av teknologien slik som å bruke roboten til ryggmassasje, kosing med frivillige tilskuerne ved lett berøring, stryking og fysisk kontakt/interaksjon ved hjelp av trykksensorer av silikon og dertil egnet prog ramvare. Andre anvendelser kan være å la roboten svinge den ene enden av et hoppetau mens barn hopper, la roboten danse til musikk, spille bondesjakk (papir, blyant og kamera) med tilskuere, la roboten tegne karikatur av tilskuerne, osv. Vi har lang erfar ing med bruk av roboter innen rekruttering og har levert mer en 70 radio/TV foredrag, avisreportasjer, messedeltagelser/shows osv. og mener at dette vil ta vår formidling opp til et nytt nivå.

Funding scheme:

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project