Back to search

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Oppbygging av oppgavedatabase og utvidelse av karrieresenteret på matematikk.org

Awarded: NOK 0.30 mill.

Oppgavedatabase Nettstedet er i ferd med å bygge opp en oppgavedatabase for 1. - 13. trinn som etterhvert skal bli en del av et større oppslagsverk for matematikk. Oppgavene i databasen organiseres i samsvar med hovedområder og kunnskapsmål i Kunnskapsløf tets læreplan. Oppgaver lages i ulik vanskegrad slik at elever og lærere kan gå inn å tilpasse oppgavene ? hente ut en skreddersydd oppgavesamling. Per i dag har vi åpnet for tilgang i databasen for 1. trinn. 2. og 11. trinn er planlagt åpnet medio nove mber. Oppgavene er egenproduserte, eller lagt inn med tillatelse fra forfatter. Det tar tid å produsere oppgaver/ å fylle opp databasen og her ønsker vi å kunne leie inn lærere i skolen samt forfine administrasjonsverktøyet som er nyutviklet. Karrieres enter Karrieresenteret ble lansert i 2005 med vekt på hvilke utdanningsveier som var mulige med studiespesialiering i matematikk. Dette krever en oppdatering pga nye læreplaner. Vi ønsker i tillegg å kunne bidra med beskrivelser av yrker hvor det brukes m atematikk.

Funding scheme:

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project