Back to search

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Hvordan stimulere unge forskere? Hva gjør barn og ungdom interessert i forskning?

Awarded: NOK 0.20 mill.

Forskerfabrikken har i 6 år tilbudt forskerkurs og temadager rundt ulike realfag til barn i Oslo. Vi har også arrangert noen få ungdomskurs som har fått god oppslutning. Vi har nå 62 barn/ungdom som har deltatt på flere av tilbudene vi har hatt så langt, og som ønsker å lære mer om naturvitenskap på fritiden. I samarbeid med Stiftelsen Ungdom og Forskning ønsker vi å utforske hvordan vi kan stimulere forskningsinteressen videre hos disse forskerspirene og hva som må til for å få flere unge til å gå løs på egne forskningsprosjekter. Vi vil lage treff hvor vi lar deltagerne bli kjent med den hypotetisk deduktive metode. De vil få formulere problemstillinger, sette opp hypoteser og teste dem. Deretter må de oppsummere resultatene og vurdere dem kritisk. Vi legger forholdene til rette slik at de jobber innenfor definerte rammer. Slik kan forskningen gjennomføres innen rimelig tid. Vi vil også ha idédugnad med deltagerne hvor vi diskuterer problemstillinger de kan jobbe med på egenhånd med tanke på deltagels e i konkurransen Unge Forskere. Her vil vi kunne gi dem noe veiledning. Samtidig vil vi få kartlagt hva slags tilbud de ønsker seg. Vi vil la deltagerne få innblikk i ulike fagområder og bruk av forskning ved å lage temakvelder i samarbeid med Forskerfabr ikkens ulike medlemmer og andre samarbeidspartnere. Disse ungdommene utgjør en spesiell gruppe mennesker. Mens realfagsinteressen er sviktende blant mange ungdom, går de motsatt vei. Hvis vi skal kunne stimulere realfagsinteressen til flere ungdom i åre ne som kommer, kan det være nyttig å få kunnskap om hva som kjennetegner denne gruppen. Er det sosioøkonomisk status som er avgjørende? Har deltagelse på forskerkurs i ung alder hatt betydning for seinere valg? Er det andre faktorer som spiller inn? For å få svar på noen av disse spørsmålene vil vi få hjelp av forskere ved Naturfagsenteret. Resultatene fra prosjektet vil bli oppsummert i både vitenskapelig og popularisert form.

Funding scheme:

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project