Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Innovativ sårhelingsteknologi: Utvikling av nye produkter for sårheling og regenerering av hud

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Number:

187958

Project Period:

2008 - 2010

Funding received from:

Organisation:

Location:

Subject Fields:

Partner countries:

Business-konseptet er å utvikle, dokumentere og patentere et terapeutisk sårhelingsprodukt fra et ekstrakt av lakseegg. Produktet vil forbedre sårheling, stimulere regenerering av hudceller, regulere hudcelle-differensiering (celledelingsegenskaper) og st imulere kollagen-utskillelse. Pilotstudier har gitt positive resultater, og forskningen er relatert til nyheten om at stamceller kan lages fra hudceller (NRK 21.11.2007). Effektene er også ettertraktede i kosmetikk, og vi vil skille ut et ekstrakt til kos metisk bruk. Salg av et kosmetisk produkt vil finansiere videre utvikling og klinisk utprøvning av sårhelingsproduktet. Forskningen utføres i samarbeide med Prof. Collas ved Universitetet i Oslo. Innovasjonen er unike produkter utviklet fra et ekstrakt a v lakseegg, som vil tilføre skadet hud regenererende substanser som vil forbedre hudcellenes vekst og regulere cellulær differensiering. Egg, som stamceller, er udifferensierte celler som uttrykker gener og proteiner som stimulerer rask cellevekst. Fostre kan hele sår uten arr og små barn kan gro tilbake avkuttede fingertupper - egenskaper som har å gjøre med cellers differensieringsgrad og som blir tapt under menneskets aldringsprosess. Lakseegg-ekstraktet vil vekke disse medfødte regenererende egenskape ne lokalt i huden, og vil derfor ha store fordeler både i sårheling og kosmetikk. Sår behandles med antibiotika og betennelsesdempende stoffer - som ikke påvirker sårhelingsmekanismer direkte. Kosmetiske produkter inneholder bla fuktighetsgivende stoffer. Våre produkter er unike fordi det ikke finnes produkter som kan regulere hudcellenes differensieringsgrad. Prosjektet vil levere (1) et vitenskapelig dokumentert og patentert ekstrakt som forbedrer hud og sårheling, (2) terapeutisk produkt testet prekl inisk, (3) et kosmetisk produkt. Business-strategier inkluderer videre forskning på nye produkter, lisensiering av patenter eller salg av firmaet

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena