Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Optisk mikrofon

Awarded: NOK 4.3 mill.

Med utgangspunkt i SINTEFs optiske metode for avlesning av små bevegelser av en membran er det dannet et forskningskonsortium som består av Norsonic AS, Norsk Elektro Optikk AS og Tandberg Telecom AS for sammen med SINTEF å utvikle mikrofoner. Metoden mu liggjør framstilling av miniatyr-mikrofoner i silisium til en konkurransedyktig pris og med spesifikasjoner som ellers bare er mulig med vesentlig større mikrofoner som i dag produseres med metall-membran. Forskningsarbeidet skal lede til mikrofoner for to frekvensområder: audio-området og lavfrekvensområdet. Audiomikrofonen er tenkt benyttet som målemikrofon i Norsonics utstyr for lydmåling og som konferansemikrofon i Tandbergs videokonferansesystemer. Lavfrekvensmikrofonen er tenkt benyttet i Norsk El ektro Optikks utstyr for gassanalyse. Avlesning av membranens bevegelse skjer ved at membranen belyses bakfra gjennom en fast struktur av diffraktive elementer som danner en linse. Avhengig av avstanden mellom strukturen og membranen vil lyset fordeles m ot to lysdetektorer. Når membranen blir beveget i en retning vil lysmengden tilta i den ene detektoren og avta i den andre. Ved denne metoden som allerede er patentert av SINTEF er det mulig å måle bevegelse ned mot 1 picometer. Dette muliggjør konstruksj on av mikrofoner med lav egenstøy og stort dynamisk måleområde.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena