Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Avansert Bonding

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Number:

188028

Project Period:

2008 - 2010

Funding received from:

Location:

Bakgrunn: Ultralyd hjerteavbildning har i mange år vært en svært viktig kilde for diagnose og forebygging av hjertelidelser. Preventive undersøkelser redder mange liv, og utstyret brukes i økende grad både til overvåkning av pasienter, assistanse under hj erteoperasjoner og diagnostisering. En viktig begrensing for billedkvaliteten er at ultralyd må sendes gjennom vevet mellom ribbein for å nå hjertet. Denne begrensningen er borte dersom underøkelsen gjøres gjennom spiserøret (Trans Esophagus Echocardiogra phy, TEE), og billedkvaliteten for denne måten å gjøre undersøkelse på er uovertruffen. Dette setter ekstreme krav til miniatyrisering. Enheten som gjør avbildingen må inneholde en multikanals akustisk sensor tett integrert med elektronikk. Utfordringer: TEE prober er utstyr med vekt på høy ytelse, som gir svært god oppløsning og kontrast i bildene av hjertet. Trenden i dette markedet er å gå fra 2-dimensjonal (2D) til 3-dimensjonal (3D) avbilding. Dette gir brukeren unike muligheter til å visualisere hj ertets deler som et volum. For å gjøre dette i sanntid må den akustiske sensoren være todimensjonal, for eksempel i form av et plan istedenfor en linje som brukes ved 2D avbildning. Nødvendig antall akustiske kanaler øker da drastisk, typisk til flere tus en, og det er umulig å føre disse opp gjennom pasientens hals til systemet. Derfor er aktiv elektronikk tett integrert med sensorene helt nødvendig. Det er strenge krav til varmeutvikling i den eletroakustiske enheten, som ligger tett ved hjertet. Enheten må inneholde konnektering av flere tusen kanaler, og den akustiske delen av systemet er så tett integrert med den elektroniske at selve det akustiske signalet blir påvirket av dette. Systemet må derfor totalmodelleres som en akustisk enhet. En hovedutfor dring er å finne teknologi for et system som tilfredsstiller akustiske, elektroniske, termiske og mekaniske krav på en gang. Alle disse må sees i sammenheng.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena