Back to search

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

33250 Utvikling av listverk med profilfresing i x-akse og y-akse til bruk i bygg

Awarded: NOK 0.28 mill.

Activity:

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project