Back to search

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

32415 Økonomistyring i store landbruksforetak

Awarded: NOK 20,800

Funding scheme:

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project