Back to search

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

25227 Nye drifts- og produksjonsprosesser på det enkelte gårdsbruk

Awarded: NOK 12,300

Funding scheme:

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project