Back to search

UTRED-Utredning

Oppfølging av kartleggingene av marin FoU og havbruksforskning 2007

Awarded: NOK 0.40 mill.

Funding scheme:

UTRED-Utredning