Back to search

IPY-Det internasjonale polaråret 2007/2008

IPY - leie av erstatningsfartøy for G.O.Sars

Awarded: NOK 3.0 mill.

Funding scheme:

IPY-Det internasjonale polaråret 2007/2008

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project