Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Rettet formidling av forskningsresultater fra MAROFF-prosjekter.

Awarded: NOK 0.15 mill.

For å stimulere til formidling av resultater fra forskningsprosjekter har forskningsprogrammet Maritim virksomhet og offshore operasjoner (MAROFF) åpnet for søknader om økonomisk støtte til arrangementer for forskningsformidling. Den foreliggende søknaden er et initiativ fra tre av MAROFFs prosjektansvarlige organisasjoner som har til hensikt å formidle forskningsresultater fra pågående prosjekter, samt å invitere til aktiv dialog rundt prosjektene. Man foreslår å gjøre dette ved å avholde et åpent semina r hvor relevante næringsaktører får spesiell invitasjon.

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2