Back to search

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

28278 Utvikling av database for utlån av hjelpemidler

Awarded: NOK 36,591

Funding scheme:

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project