Back to search

FME-Forskningssentre for miljøvenn

PES: Technology for offshore transmission networks

Awarded: NOK 0.20 mill.

Forskningssentret vil legge hovedinnsatsen på teknologiutvikling for elektriske høyspenningskomponenter. Mer spesifikt dreier dette seg om kabler (for like- og vekselstrøm), brytere, konnektorer, transformatorer og kraftelektronikk; det aller meste av det te er for installasjon på havbunnen. Den største utfordringen er å komme fram til løsninger som er vesentlig billigere enn dagens teknologi (i den grad den eksisterer). Subsea høyspenningskomponenter som i dag brukes av olje- og gassindustrien har et kos tnadsnivå som ligger langt over det som kan tillates for at offshore fornybar energiproduksjon skal kunne bli økonomisk interessant. Det vil bli søkt om et FME med en varighet på åtte år, og med et totalt budsjett på anslagsvis NOK 190 mill.

Funding scheme:

FME-Forskningssentre for miljøvenn