Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Utvikling av instrument for effektiv screening av oksidasjon i næringsmidler

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Number:

192309

Project Period:

2009 - 2012

Funding received from:

Organisation:

Location:

Hovedmålet for dette prosjektet er å utvikle et enkelt fluorescensinstrument for rask og ikke-destruktiv måling av oksidasjon i komplekse næringsmidler. Lipidoksidasjon (harskning) er et stort problem for næringsmiddelindustrien og forbrukere siden dette er en av hovedårsakene til redusert holdbarhet for en rekke matvarer. I industrien er det behov for en metode som raskt kan måle oksidasjon i mat, både for ingredienser og sluttprodukter. Behovene ligger i å kunne screene råstoff som har vært kjøle- og fr yselagret, for å sikre seg at kvaliteten er akseptabel før de inngår i andre produkter. Mange bedrifter gjør også studier av lagringsstabilitet under produktutvikling, og det er viktig å kunne måle utvikling av oksidasjon over tid på en effektiv måte. Det finnes i dag ingen metode for rask og ikke-destruktiv måling av oksidasjon tilgjengelig på markedet. En rekke studier har imidlertid vist at det er mulig å gjøre slike målinger basert på fluorescensspektroskopi. I dette prosjektet vil vi designe, bygge o g teste ut en prototype på et hendig, raskt og ikke-destruktivt instrument for måling av oksidasjon. Instrumentet vil testes ut på en rekke ulike produkter som er relevante for de deltakende bedriftene. Dersom målsettingen i prosjektet nås er det store sj anser for at instrumentet kommersialiseres.

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram