Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Søknad om tilskudd til utbygging av aksessnett i områder av Akershus uten eksisterende tilbud - oktober 08

Awarded: NOK 11.0 mill.

Akershus fylkeskommune har invitert alle kommuner i fylket til et samarbeid om søknad om tilskudd til utbygging av bredbånd i områder av fylket hvor slikt tilbud mangler. I alt 13 av 22 kommuner i fylket ønsker å samarbeide om søknaden. I prakis tilsier dette at at alle kommuner som mangler bredbåndsdekning, med unntak av tre, er med på søknaden. Kommunene har til sammen intensjon om å stille 8,5 mill NOK som egenandel. Vår beregningsmodell er basert på 30% finansiering fra kommunene, 30% fra utbyggere og 40% fra Høykom. Ut fra denne beregningsmodellen vil samlet sum bli 28 mill. NOK. Dette vil gi 2800 nye bredbåndstilknytninger. Investeringskostnad pr tilknytninger er satt til kr. 10.000.-. Dette er gjort med bakgrunn i utregning foretatt av Teleplan i sin rapport "Kostnadsestimater for full bredbåndsdekning" - desember 2005.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon