Back to search

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Maktens metamorfoser: Norsk Antropologisk Forenings årskonferanse 2009

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Number:

192863

Project Period:

2009 - 2009

Location:

Årets konferanse inviterer til et antropologisk fokus på de senere års utvidede maktbegrep. Konferansen skal bidra med kritikk av den samfunnsvitenskaplige utvidede forståelsen av makt, samtidig som den skal gi rom for maktens "nye teiger" innenfor antrop ologien, som det historiske, det globale og det hverdagslige. En aktuell tematikk som konferansen adresserer når det gjelder global makt er multinasjonale korporasjoner, transnasjonale media og NGOers rolle når det gjelder å definere og administrere subje ktproduksjon. Like viktig som maktens mange konkrete tematikker er de teoretiske grunnlagsdebatter som 'maktens metamorfoser, innbyr til. Samtidig er vi opptatt av antropologiens spesifikke potensial når det gjelder å bidra til den samfunnsvienskaplige de batten om makt. Vi ønsker å utforske antropologiens kapasitet til å nærme seg makt både som struktur, mening og sosial realitet.

Funding scheme:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap