Back to search

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - Norut Tromsø

Awarded: NOK 99,999

Hovedmålet er å oppnå minst en vellykket kommersialisering annet hvert år, og med delmål å produsere minst fire lovende idéer hvert år. Av disse skal minimum to utvikles så langt at de tas videre til Norinnova / TTO. Norut vil i 2009 ha fokus på følgende aktivitetsområder: · Idesøk, -stimulering og evaluering · Holdningsendringer og kulturbygging internt i det nye Norut Tromsø · Kompetanseheving, spesielt rettet mot kommersialisering på området åpen kildekode · Samarbeids-/Nettverkstiltak

Funding scheme:

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Thematic Areas and Topics