Back to search

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Det 31. norske forskermøte for økonomer 2009 på Universitetet i Bergen

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Number:

193097

Application Type:

Project Period:

2009 - 2009

Location:

Forskermøtet 2009 skal avholdes på Universitetet i Bergen 5.- 6. januar. Forskermøte 2009 skal ha følgende plenumsforedrag: 1. Tjenester: handel, handelsavtaler og handelshindringer ved Senior analyst/Professor II Hildegunn Kyvik Nordås, OECD/UiB 2. Om byttemarkeder som ikke-kooperative spill: vaklende teori for handel med kvoter ved Post doktor Odd Godal, UiB. 3. Om Nobelprisen 2008. Foredragsholder fastsettes senere. I tillegg til plenumsforedrag vil det arrangeres mindre parallelle sesjoner. Hvilk e tema er avhengig av innsendte papers. Tema på parallelle sesjoner på 2008-møtet var bl a: - adfredsøkonomi - arbeidsmarkedøkonomi - utviklingsøkonomi - økonometri - klima - pensjoner - kontraktsteori - markedformer - politisk økonomi - anvend t økonomi - miøjøøkonomi - energiøkonomi - valuta

Funding scheme:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap