Back to search

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Støtte til First International Marine Ingredients Conference Oslo 20. - 21.09.2010

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Number:

193192

Project Period:

2009 - 2010

Activity:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Thematic Areas and Topics

KlimaInternasjonaliseringEtiske, juridiske og samfunnsmessige aspekterKulturMarinFiskeriNanoteknologi/avanserte materialerHelse, miljø og sikkerhetLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetMiljø og naturmangfoldMiljøteknologiLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierKlimaGlobale klimautfordringerLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensDelportefølje Klima og miljøKlimaKlimasystemet og klimaendringerGlobale utfordringerLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje LivsvitenskapPortefølje Industri og tjenestenæringerMatMat, helse og velværePortefølje Velferd, kultur og samfunnLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiGrunnforskningBioteknologiLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonKulturVitenskap og samfunnMarinPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerFiskeri og havbrukBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriMiljø og naturmangfoldForurensning luft,vann, jord, biologiske systemer (utgår 2014)LTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningMarinHavbrukPortefølje Muliggjørende teknologierNanoteknologi/avanserte materialerNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerMatGlobal matsikkerhetKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerUtviklingsarbeidBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelGlobale utfordringerGlobale klimautfordringerLTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleLTP2 Global utvikling, ulikhet og demokratibyggingMatPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserPortefølje Global utvikling og internasjonale relasjonerLTP2 HavMatTrygg verdikjedeMiljø og naturmangfoldAnvendt forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidMatMat - Blå sektorLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningPortefølje HavPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matKulturSamfunnets kulturelle grunnlagLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetMiljø og naturmangfoldKlimaMiljøteknologiBransjer og næringerNæringsmiddelindustriPortefølje Klima- og polarforskningLTP2 Fagmiljøer og talenterLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystGlobale utfordringerGlobal matsikkerhetLTP2 Klima, polar og miljø