Back to search

IPY-Det internasjonale polaråret 2007/2008

APECs sekretariat (APECS: Association of Early Career Scientists)

Awarded: NOK 0.62 mill.

APECS (Association of Early Career Scientists) er en ideell organisasjon som arbeider med å fremme rekruttering til og interesse for polarforskning i hele verden. UiT etablerer nå et slikt sekretariat i Tromsø i samarbeid med Forskningsrådet. Etablering av dette sekretariatet vil være svært viktig for å videreføre unge forskeres engasjement og arven etter IPY. Dette vil også gi et bidrag til å utdanne og rekruttere forskere innen realfagene generelt. Forskningsrådet støtter dette med kr. 618000 over 3 å r (fra 2008 - 2010). Dette har betydning for klima og polarforskning samt rekruttering innen polare temaer og realfag generelt.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

IPY-Det internasjonale polaråret 2007/2008