Back to search

ISPHUM-ISP - Humaniora

Teoretiske og metodiske implikasjoner av opgjøret med metodiske nasjonalime og -lokalisme -Refleksjoner omkring...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Prosjektet skal studere de teoretiske og metodiske implikasjonene av oppgjøret med metodologisk nasjonalisme og - lokalisme gjennom fem konkrete case-studier av historiske fagfelt som omhandler fenomener som i høy grad er internasjonale og trans-lokale. D elstudiene vil gjøres innenfor fagfeltene 1) epidemier, hygiene og helsemessige levekår, 2)skipsfart og sjøfolks arbeidsliv, 3) turisme og fritidsmigrasjon, 4) religiøse bevegelser og 5) idrettshistorie. Alle forskerne som deltar har arbeidet på de respek tive feltene tidligere og har forholdt seg til betydningen av skriftende geografiske rom for historiefaglige emnestudier.

Funding scheme:

ISPHUM-ISP - Humaniora