Back to search

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The 20th Nordic Conference in Sociology of Religion

Awarded: NOK 0.13 mill.

De nordiske konferansene i religionssosiologi har gått på omgang mellom de fem nordiske land siden 1970-tallet, og har vært holdt uavbrutt hvert annet år. Norge hadde arrangementet sist i 2000, og i 2010 er det igjen Norges tur. På konferansen i 2008 i Åb o, Finland, inviterte Universitetet i Agder til neste konferanse i Kristiansand 2010. Dette er et tre dagers arrangement som vanligvis samler mellom 80 og 110 deltakere. De fleste kommer fra de nordiske land, men i de senere år har det vært et økende anta ll fra utenfor Norden, etter at dette ble en gjennomført engelskspråklig konferanse. Dette er hovedsamlingen i nordisk religionssosiologi, og den har også fått økende internasjonal status. De foredragsholdere som har sagt ja til å delta, er alle internasj onalt kjente religionssosiologer. Vertsmiljøet ved Universitetet i Agder er et vitalt miljø innen faget, med bl.a. to professorer og flere stipendiater innen religionssosiologi.

Funding scheme:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap