Back to search

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

EEA-ESEM 2011

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Number:

196817

Project Period:

2011 - 2011

Location:

Subject Fields:

EEA-ESEM-konferansen er den største årlige forskerkonferansen for økonomiske fag i Europa. Konferansen går over fem dager og samler normalt ca 1500 deltakere, de aller fleste aktive forskere. Bak konferansen står to organisasjoner av forskere European Ec onomic Association (EEA) og Econometric Society (ES).Konferansen går på omgang mellom europeiske land. Prosjektet går ut på at Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo skal være lokal arrangør i 2011 samtidig som Universitetet i Oslo feirer 200 år. Ko nferansen dekker alle fagområder innen samfunnsøkonomi (medregnet finans). Programmet vil bestå av plenumsesjoner, sesjoner med inviterte innledere på utvalgte temaer og et meget stort antall sesjoner (ca 40 paralleller) der forskerne legger fram egne arb eider. I alt vil ca 1200 forskere få anledning til å legge fram sine arbeider på konferansen.

Funding scheme:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap