Back to search

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The 13th Meeting of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association

Awarded: NOK 0.24 mill.

ICPLA 13 er en konferanse som tar sikte på å fremme utveksling av vitenskaplige resultater og internasjonalt samarbeid innenfor feltet klinisk lingvistikk og fonetikk, som har språk- og kommunikasjonsvansker som sitt hovedfokus. Konferansen arrangeres a v Universitetet i Oslo i samarbeid med Bredtvet kompetansesenter, Oslo. Konferansen vil gå over fire dager i juni 2010, og det forventes et deltakerantall på ca 200. Konferanseprogrammet omfatter plenumsforlesninger, åpne seksjonsforedrag, tematiske s esjoner og postersesjoner. I tillegg vil det bli arrangert en utstilling med tittelen "Children draw talking". Konferansen har et budsjett på NOK 1 013 000, se prosjektbeskrivelsen.

Funding scheme:

HUM-Fagkomiteen for humaniora