Back to search

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

The Network as a Space and Medium for Collaborative Interdisciplinary Art Practice

Awarded: NOK 49,999

Funding scheme:

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT