Back to search

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

NEON-konferansen 2010

Awarded: NOK 0.12 mill.

Siden 2004 har det vært arrangert årlige NEON-konferanser, og arrangementet har gått på omgang mellom institusjonene som inngår i nettverket. Det er en innarbeidet tradisjon av opplegget for NEON-konferansen dels gjenspeiler vertsinstitusjonens egenart, o g dels er basert på innspill fra medlemmene i nettverket. Konferansen i Bodø har "Malstrøm" som overordnet tittel, og programmet vil gjenspeile høgskolens faglige profil. Våren 2010 vil vi invitere til innspill fra andre medlemmer i NEON-nettverket, og pr ogrammet vil bli endelig klart først etter denne tid. Konferansen går over tre dager, hvordav den første dagen er reservert et opplegg for PhD-studenter, og de to siste basert på en blanding av plenumsforedrag og paperbaserte workshops. I vedlagte prosjek tbeskrivelse finnes foreløpig konferanseprogram, budsjett med estimert deltakerantall samt formidlingsplan fra konferansen.

Funding scheme:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap