Back to search

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den 14. norske medieforskerkonferansen, Ålesund 2010

Awarded: NOK 31,999

Konferansen vil ha nyhetsinstitusjonen i endring som et tema. Med dette vil vi sette på dagsorden de store strukturelle endringene preger debattene i Europa når medieforskere møtes, fordi vi gjerne vil fokusere på et tema som er viktig for norsk mediefor skning, og som også ligger fagmiljøet til arrangementsansvarlige nært. Vi har fokus på spørsmål knyttet til de store strukturelle endringene vi ser nasjonalt og globalt i dag: konsekvenser for journalistikken, nye medier, formater og brukernes rolle sine konsekvenser for nyhetsinstitusjonen.

Funding scheme:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap