Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forbedret Analyse av Risiko presentert Grafisk for Effektiv miljøberedskap

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Number:

200843

Project Period:

2010 - 2012

Organisation:

Location:

Prognoser for utvikling i nordlige områder indikerer en fortsatt vekst i skipstrafikk og olje / gass relatert virksomhet, og det antydes fremtidig aktivitet som overgår nivået i Nordsjøen i dag. Det er høy skipstrafikk i norske farvann og konsekvensene av denne trafikken viser seg gjennom en rekke ulykker som har resultert i oljeutslipp (blant andre MV "Server" og MV "Full City") og dertil stort skadeomfang for miljøet. Sentralt i den forebyggende overvåking og beredskap vil være å kunne benytte moderne risikometoder kombinert med innovativ bruk av data samlet fra AIS og i noen grad fra LRIT. AIS data gir en unik mulighet til følge hvert enkelt skip i sanntid, eller gjennom en angitt periode. Kontrollmyndigheter som Kystverket bør ha risikoverktøy som ka n ta hensyn til forskjellige forhold som for eksempel aktuell og fremtidig trafikk, seilingsforhold, fartøystype og teknisk status, last, konsekvenser av et uhell og på dette grunnlaget kunne sette inn nødvendige og kostnadseffektive tiltak for å redusere risikoen for uhell. Behovet for slike risikoverktøy er blitt aktualisert i det siste med utgangspunkt i nye hendelser hvor Kystverket nå vurderer nå å opprette en taubåtberedskap på i Sør-Norge. Hovedfokuset vil være å utvikle innovative verktøy som eff ektivt og raskt kan vurdere ulike risikoredusere tiltak primært inn mot utslipp av olje. Videre vil prosjektet gjennom anvendelse av disse verktøyene vurdere de potensielle effekter av innføring av tiltak i shipping inspirert av trafikkstyring/kontroll i luftfart. Prosjektet vil også søke å forbedre modeller gjennom bruk av AIS data og ulykkesdata, kombinert med datagraving og mønstergjenkjenning. Metodene og modellene utviklet i dette prosjektet vil kunne brukes direkte i praksis og er etterspurt i nærin gen. Som ett eksempel blir den delen av den statistiske risikomodellen utviklet i FOB i disse dager brukt til å vurdere risikoen for drivende grunnstøtinger langs hele norskekysten i et kommersielt prosjekt.

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2