Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Mekanisert retting og skifting av defekte linekroker

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Number:

200852

Project Period:

2010 - 2012

Location:

Initiativ: På oppdrag fra Teknologiforum/FHF har Sintef Fiskeri og havbruk AS og et brukerkonsortium fra autolineflåten utført et forprosjekt for å identifisere FoU-prosjekter for autolinefartøy. I forprosjektet ble det identifisert 4 prosjekt, og ett av disse er "Mekanisert retting og skifting av defekte krok" Bakgrunn: Autolineflåten har de siste 10 år gjennomført en betydelig strukturering. Flåtegruppen er redusert fra ca 100 til i dag 38 fartøy. Det er investert mye i kvoter, men fornyelse av flåteg ruppen henger etter og behovet for å bygge nye fremtidsretta fartøyer er betydelig. Omfanget av arbeidskrevende og ensformige operasjoner om bord er en trussel for rekruttering av mannskap og veien fra dekket på en autoliner til dekket på et offshorefartø y er faretruende kort. Problemstilling: Krokretting og skifting av krok og forsyn på et autolinefartøy er svært arbeidskrevende. I løpet av et døgn blir det på en moderne autoliner halt 40.000 krok som må inspiseres etter at de har vært i sjøen, og som e tter kort tid skal settes i sjøen på nytt. På en tur som varer i ca 5 uker blir 150 % av krokene rettet/skiftet. Dette blir 60.000 krok; 12.000 krok per uke, ca 1.700 pr døgn og ca 70 per time i snitt. Gjennomføring: Prosjektet bygger på prosjektet "Aut omatisk krokinspeksjon ved bruk av maskinsyn i mekanisert linefiske" som er utført av SINTEF Fiskeri og havbruk AS i 2006. I dette prosjektet er det utviklet en lab-prototype som detekterer defekte linekroker ved hjelp av maskinsyn. Defekte krok tenkes de tektert ved en magnet i splittemaskinen og deretter er utfordringen å utvikle en mekanisert løsning på sortering, retting og skifting av defekte krok. Nytteverdi: En automatisering av krokretting, betyr innsparing av 1-2 arbeidsplasser ombord, eller res sursene kan utnyttes til bearbeiding av fiskeråstoff, eller ta vare på biprodukter Det er også av betydning at monotont arbeid om bord blir fjernet slik at arbeidsplassene framstår som attraktive.

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2