Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Ukontrollert drift av skip og større flytende objekt

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Manager:

Project Number:

200862

Project Period:

2010 - 2011

Location:

Formål Å få tak i data til å beregne drivegenskaper for fartøy er nesten umulig med tradisjonelle metoder for datainnsamling. Men med AIS er det blitt mulig å kontinuerlig overvåke posisjonsdata for alle skip av interesse. Dette gjør det mulig å detektere når fartøy driver og lagre disse drivedataene sammen med data om strøm, vind og bølger. Da kan en beregne drivegenskapene for en rekke typer fartøy og benytte disse dataene til å utvikle en bedre skipsdriftmodell. Det vil også være mulig kunne beregne d rivegenskaper i sanntid for et hvilket som helst flytende objekt (også skip som er skadet) samt bedre detektere mulig drivende skip. De samme dataene kan også benyttes til å beregne hvordan krefter og momenter virker på ulike skipstyper og dette kan igje n benyttes inn mot skipsmanøversimulatorer. FoU utfordringer Få et presist nok estimat på havstrømmer til å beregne drivegenskaper Utvikling av nye modeller og responsfunksjoner for miljøkrefters påvirkning av drivebevegelse for ukonvensjonelle skipstyp er Å få fram gode simuleringsmodeller som kan brukes i nødsituasjonstrening på brosimulator Hvordan best kombinere drivegenskaper beregnet på ulike måter for å gi best mulig representasjon av hvordan et fartøy vil drive Hvordan best presentere hvor og når et fartøy vil kunne treffe land eller andre objekt Anvendelsespotensial Skipsoffiserer ombord vil kunne benytte seg av denne kunnskapen for å gjøre kvalitetssikrede valg hvorvidt man bør foreta et stopp for vedlikehold og eller gi beslutningstøtte dersom man skulle få et uønsket stopp. Ved trafikksentraler vil en kunne benytte kunnskapen til bedre å automatisk detektere hvorvidt et skip driver, hvor det vil drive samt hvordan man best håndterer det drivende skipet. For redningssentraler vil man k unne beregne om og når et skip vil kunne treffe andre objekt eller land. Dette kan brukes for bedre å planlegge og utføre redningsaksjoner og eventuelle evakueringer

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2