Back to search

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Det 32. norske forskermøte for økonomer 2010 på Universitetet i Agder, Kristiansand

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Manager:

Project Number:

200931

Project Period:

2010 - 2010

Location:

Forskermøtet 2010 skal avholdes på Universitetet i Agder 5.- 6. januar. Forskermøte 2010 skal ha følgende plenumsforedrag: 1. Samuel Pufendorf - Den moderne økonomis bestefar ved professor Arild Sæther, UiA 2. Økonomenes møte med finanskrisen - eller var det omvendt? professor Jochen Jungeilges, UiA 3. Om Nobelprisen 2009. Foredragsholder fastsettes senere. I tillegg til plenumsforedrag vil det arrangeres mindre parallelle sesjoner. Hvilke tema er avhengig av innsendte papers. Tema på parallelle ses joner på 2009-møtet var bl a: - Priser og likevekt - Arbeidsmarked - Adferdsteori - Spillteori - Utviklingsteori - Familieøkonomi/nytte-kostnadsanalyse - Makroøkonomi - Internasjonal næringsøkonomi - Industriell organisasjon - Helse-/trygdeøkonomi - Peng epolitikk - Offentlig økonomi - Miljø-økonomi

Funding scheme:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap