Back to search

KOSK-II-Katalyse og org.synt.kjemi II

Norsk katalysesymposium 2009

Awarded: NOK 24,999

Norsk katalysesymposium arrangeres i Trondheim 30.11. - 1.12.2009. Vertskap for arrangementet er katalysegruppa ved NTNU. Konferansen samler en stor andel av de som er aktive innen katalyse i Norge innen akademia og instituttsektoren, samt sentrale aktøre r fra industrien. Symposiumet fungerer også som samling for SFI-inGAP og som årsmøte for programmet KOSK-II.

Publications from Cristin

Funding scheme:

KOSK-II-Katalyse og org.synt.kjemi II